Технически възможности

Разполагаме със следното оборудване
  • Камери за мокро лакиране, с възможност за лакиране на детайли с максимални размери 1000 мм. х 1000 мм. х 400мм.
  • Линейни роботи за мокро лакиране с размери 700Х700Х50 мм.
  • Работим с висококачествени еднокомпонентни и двукомпонентни лакове, както и хидро лакове.
  • Всяко помещение за лакиране е оборудвано с йонизиращ пистолет за неутрализиране на електростатично напрежение и прах по детайли.
  • Разполагаме с няколко пещи за проверка на подробности с различни размери и поддържане на температурата в диапазон от 40 до 70 градуса
  • Също така разполагаме и пещи с възможност за работа при температура до 170 градуса.

 

.