Контрол на качеството

 

Качественият контрол се използва чрез следващите уреди

  • Гитершнит тест по DIN EN ISO 2409 и тест с тиксо по DIN EN ISO 4624

  • Измерване на дебелината на лаковото покритие по DIN EN ISO 50986 и 53151 по ASTM D3002 и D3359

  •  Проверка и сравняване на цвят със спектрален фотометър

  • Тестване на твърдостта на лаково покритие с уред за триене по ASTM F2357-10

  • Климатична   камера HERAEUS